Angela De Cabo - Cannabis Konsult På Riktigt. 

Angela de Cabo i Göteborg har obotlig cancer – vill smärtlindra med medicinsk cannabis. … Och hon ville dessutom belysa att hon hade upplevt svårigheter med att få cannabis på recept. Angela de Cabo är 49 år (she wish) och har obotlig skelettcancer (she dont wish). Hon har kraftiga smärtor relaterade till sin sjukdom. Följ Angelas blogg: https://angeladecabo.blogbiz.se/2020/11/27/pa-riktigt/ 
För kontakt eller samarbete vänligen maila angeladecabo@blogbiz.se